miercuri, aprilie 25, 2018
Înţelepții spun că rostul fiinţei umane este acela de a-şi revela natura sa divină, de a se întoarce la origini, de a-L descoperi pe Acela care i-a dat naştere. Se spune că atunci când fiinţa umană îşi revelează natura divină ea devine liberă. Ea descoperă tainele acestui joc divin...
În tradiția tantrică se afirmă că într-o relație de iubire, cei doi iubiți trebuie să îndeplinească pe rând, sau simultan, în funcție de necesități, cele 6 ipostaze: 1. Iubit - iubită 2. Zeu - zeiță 3. Frate - soră 4. Mamă - fiu / tată - fiică 5. Amant - amantă 6. Prieten - prietenă Aceasta...