Inchide
Contactează-ne: contact@voxamoris.ro
Sună-ne +40 735 141 751
Rămâi conectat:

Cookie-uri

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului voxamoris.ro, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm căSC Vox Amoris SRL, având C.I.F.41462074, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţăşi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (SC Vox Amoris SRL) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

•dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
•dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datatăşi semnată, în care puteţi arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);
•dreptul de intervenţie asupra datelor;
•dreptul de opoziţie;
•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
•dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datatăşi semnată la sediul administrativ al SC Vox Amoris SRL dinBucurești, Bdul Unirii, nr. 45, bl. E3, sc. 4, et. 8, ap. 141, sector 3, sau pe email la adresa: contact@voxamoris.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor.

Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, profesie,obișnuințe/preferințe/comportament, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator iși creează un cont, va face o plată sau va participa la un eveniment organizat de SC Vox Amoris SRL, va primi comunicări comerciale din partea SC Vox Amoris SRL.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. SC Vox Amoris SRLva putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificatăși completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Vox Amoris SRL are obligația de a prelucra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a SC Vox Amoris SRL și cu utilizarea și prelucrarea de către SC Vox Amoris SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor sau a transmiterii de informații spre Utilizatori.
în cazul în care Utilizatorul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către SC Vox Amoris SRL și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor/serviciilor se va face luându-se în considerare datele anterioare modificării.

SC Vox Amoris SRL nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face răspunzătoare pe SC Vox Amoris SRL pentru niciun fel de prejudiciu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Vox Amoris SRLse face cu respectarea următoarelor principii:

•Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

•Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.

•Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

•Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizatăşi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

•Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

•Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: www.dataprotection.ro

Puteți solicita ca datele dvs. personale colectate de acest site să vă fie trimise într-un e-mail.